Višeporodično stanovanje

Ovo su stambene zgrade različitih tipologija i koncepata, koje uspešno odgovaraju na zahteve savremenog načina stanovanja, u raznolikim urbanim uslovima.

Novi Dorćol

Vizus

Axe

Enforma

N8

ARIS

N1

ARIS