Enforma

Pošalji upit

Arhitektonski studio “Enforma doo” iz Kotora osnovao je arhitekta Nikola Novaković, u avgustu 2006. godine, sa ciljem da se oformi tim mladih ambicioznih inženjera i stručnjaka oko iste ideje, savremenog pristupa tretiranja prostora, arhitekture i dizajna, kao i da se realizuju ova orginalna rješenja.

Prostori i objekti koje mi stvaramo proizilaze iz samog okruženja, atmosfere i konteksta, sa kojim su u direktnoj vezi. Oni su proizvod intenzivnih dijaloga, analiza, komunikacije sa klijentom, ali sa druge strane i simbioza umjetnosti, tehnologije, nauke i ekonomije sa arhitekturom i dizajnom. Mi oblicima pričamo priču i vodimo dijalog sa okolinom.

Izdvojeni projekti

Entext

Enforma

Vila Monja

Enforma

Axe

Enforma