Zgrada sa četiri stana u centru Kragujevca ne obazire se na kontekst okruženja, s obzirom na to da je ono izgubilo jasne stilske i urbane odlike, uz poneke preostale zgrade međuratne arhitekture.

Objekat je isprva projektovan sa slobodnim prizemljem za zelenilo i parking, no usled određenih ograničenja, ulaz i garaža premešteni su u podrumsku etažu. Zelenilo je nadomešteno baštom, kojoj ima pristup jedan od stanova u prizemlju, kao i krovnim baštama za dva dupleksa.