Apartmanski objekat „Manor”

Pošalji upit

Stambeno-poslovni objekti “Manor” čine dva objekta koji su projektovani kao slobodnostojeći, na postamentu koji čini zajednička suterenska etaža. Prizemlje, prvi i drugi sprat uokvireni su zajedničkim ramom, koji počiva na suterenu. Time se postiže da objekti izgledaju kao cjelina. 

Glavni volumen objekta povučen je od ulice. Oba objekta podijeljena su na četiri trakta i postavljena su tako da otvaraju vizure ka moru. Smicanjem djelova etaža po horizontali objekta, vizuelno se olakšava cjelokupna slika krupnih cjelina, obezbjeđuje se privatnost i ostvaruje dinamika i ritam na fasadi, a na mjestima povlačenja nalaze se žardinjere sa zelenilom. Potkrovlje je uvučeno u odnosu na ostatak objekta. Objekti prate dijagonalnu liniju magistrale i posjeduju zajednički plato sa bazenom u zadnjem dijelu oba objekta, ka istoku.

Na projektu učestvovali

AIM studio

Alumil

ACO

AIM studio: drugi projekti