Stambeno-poslovni objekat u Dobropoljskoj, Beograd

Pošalji upit

Izazov je bio na maloj gradskoj parceli projektovati objekat sa dve namene, stambenom i poslovnom, koji će biti ne samo funkcionalan, već i atraktivan.

Uzevši u obzir minimalnu širinu parcele i njenu orijentaciju, zgrada je izgrađena u prekinutom nizu, sa tri slobodne fasade. U njoj se nalazi sedište firme „Joksinženjering“, koja je ujedno i naručilac projekta, kao i četiri stambene jedinice.

Na projektu učestvovali

A33

A33: drugi projekti