Rekonstrukcija objekta Stara škola - Palazzo Sofija

Pošalji upit

Projektni zadatak bio je rekonstrukcija i prenamjena objekta u kondo hotel. Stari objekat sastojao se od fasadnih zidova od kamena i opeke sa urušenim krovom. Sa njega je uklonjen krov i u potpunosti očišćena unutrašnja struktura. Postojeći kameni fasadni zidovi su ojačani, kako bi se omogućila dogradnja još dve etaže.

Novi objekat je pravilne pravougaone forme i prati gabarite starog objekta. Sastoji se iz glavnog kubusa, koji svojim oblikom, formom, izborom materijala i rasporedom prozora zadržava sliku starog objekta. Gornje dvije etaže predstavljaju posebnu strukturu u odnosu na kamenu strukturu i obložene su aluminijumskim žaluzinama.

Na projektu učestvovali

AIM studio

Sienersys

Alumil

AIM studio: drugi projekti