Stambena zgrada u Varvarinskoj

Pošalji upit

Ova zgrada podignuta je u delu Beograda koji odlikuje intenzivna komercijalna stambena izgradnja, postepeno zamenjujući stare porodične kuće.

S obzirom na to da su investitori značajan deo objekta predvideli za sopstvene potrebe, a manji za tržište, zgrada poseduje i razne kvalitete koji su pre svega karakteristični za individualnu izgradnju. Naime, projektovano je svega sedam stanova, što je stvorilo uslove za poseban kvalitet života i omogućilo primenu natprosečnih tehničkih rešenja, naročito u pogledu grejanja, hlađenja i energetske efikasnosti objekta.

Na projektu učestvovali

Landscape Factory

Atelje Vladislav Lalicki: drugi projekti