Zgrada poseduje dva stambena i jedan niži kubus, u kom se nalazi stepenište. Pri projektovanju je zanemaren postojeći kontekst okruženja, uzevši u obzir da je jednosmernu ulicu dužine 100 metara, u kojoj se objekat nalazi, očekivala transformacija izgradnjom još dva nova stambena objekta, od kojih je jedan zgrada N1, projektni tim usredsredio se na ostvarivanje komunikacije između ova dva objekta.

Uočava se strogi ritam otvora, uz odsustvo terasa na uličnoj fasadi, no uz mogućnost da se zgrada oblikuje kao deo prekinutog niza usled duplo veće kvadrature parcele, čime je objekat dobio na trodimenzionalnosti i percipiranju s više strana.