Višeporodično stanovanje

Ovo su stambene zgrade različitih tipologija i koncepata, koje uspešno odgovaraju na zahteve savremenog načina stanovanja, u raznolikim urbanim uslovima.