Uslovi korišćenja

Ažurirano 08.01.2024.

Uvod

Dobrodošli na Super Prostor! Molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja sajta. Pristup i korišćenje sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem sajta, prihvatate bez ograničenja ove uslove korišćenja.

Platformom upravlja:

Super Prostor doo Sombor
Avrama Mrazovića 13
25000 Sombor
PIB 112231645
MB 21631604

Usluga

Sajt Super Prostor predstavlja platformu pomoću koje korisnici mogu pretraživati i stupiti u kontakt sa profesionalcima u oblasti gradnje i opremanja. Super Prostor ne daje nikakve garancije i preporuke ni za jedan proizvod, firmu ili pojedinca koji su na sajtu prikazani, ili se preko njega oglašavaju, niti prikazani proizvodi, firme ili pojedinci mogu konstituisati bilo kakvu obavezu za Super Prostor.  Super Prostor takođe ne garantuje za tačnost i preciznost informacija vezanih za proizvode, projekte i profesionalce prikazane na sajtu. Korisnik je odgovoran za sopstvenu proveru tačnosti informacija i podobnosti ponuđenih proizvoda ili usluga.

Korišćenje sajta, funkcionalnosti i informacija dostupnih na sajtu je u potpunosti na odgovornost korisnika.

Izmene uslova korišćenja

Super Prostor može u svakom trenutku, po sopstvenom nahođenju, izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst i izmeniti njegov datum. Korisnik će automatski biti obavezan izmenjenim uslovima korišćenja i svako dalje korišćenje sajta podrazumeva saglasnost sa ažurnim uslovima korišćenja.

Prihvatljivo korišćenje

Možete koristiti ovaj sajt isključivo u skladu sa svim primenjivim zakonima i propisima.

Korisnik ne sme preduzimati nikakve aktivnosti koje štete reputaciji Super Prostor, remete bezbednost korišćenja sajta, ne sme zaraziti sajt virusim ili drugim malicioznim kodom, prikupljati ili pokušati prikupljanje ličnih podataka korisnika sajta bez njihovog odobrenja, ili koristiti sajt na bilo koji način koji remeti korišćenje sajta od strane drugih korisnika.

Korisnik ne sme modifikovati, kopirati, reprodukovati, menjati ili ekstrahovati izvorni kod sajta ili bilo kog njegovog dela.

Korisnik ne sme reprodukovati, kopirati, prodavati i koristiti u komercijalne svrhe sadržaj sajta ili bilo kog njegovog dela.

Korisnik ne sme povrediti prava intelektualne svojine ili bilo koja druga vlasnička prava vlasnika sadržaja dostupnog na sajtu.

Sadržaj sajta i intelektualna svojina

Sva intelektualna svojina na sajtu ili povezana sa njim (uključujući softver, izvorni kod, logo i dizajn) je svojina Super Prostor. Korisnik ne sme kopirati, distribuirati ili modifikovati bilo šta od toga na bilo koji način koji nije eksplicitno dozvoljen od strane Super Prostor.

Sav sadržaj koji je dostupan na sajtu, a tiče se Profesionalaca, njihovih podataka, logotipa, fotografija, proizvoda i projekata, njihovo je vlasništvo i ne može se koristiti na način koji nije eksplicitno odobren od strane vlasnika sadržaja.

Linkovi ka sajtu

Kreiranje hiperlinka (linka) ka ovom sajtu dozvoljeno je pod sledećim uslovima:

  • Stranica na kojoj link stoji ne sme sadržati neprecizne ili netačne informacije vezane za sadržaj i usluge Super Prostor.
  • Nije dozvoljeno tvrditi ili navoditi na utisak da je Super Prostor odobrio/autorizovao linkove, sadržaj i usluge koji postoje na stranici koja sadrži link ka ovom sajtu.
  • Stranica na kojoj link stoji ne sme sadržati nezakonite informacije ili informacije koje povređuju prava trećih lica.
  • Stranica na kojoj link stoji ne sme sadržati logo, slogan ili bilo koju drugu takvu odrednicu koja pripada Super Prostor, sa izuzetkom teksta koji čini sam link, izuzev uz pisano odobrenje Super Prostor.

Linkovi ka drugim sajtovima

Ovaj sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji nisu pod kontrolom Super Prostor i koji ne podležu ovim Uslovima Korišćenja. Super Prostor nema kontrolu nad sadržajem ovih sajtova i ne može odgovarati za njega. Linkovanje ka drugim sajtovima ne može se interpretirati kao preporuka za operatera takvog sajta ili njegov sadržaj. Operateri ovih internet sajtova mogu od korisnika tražiti informacije koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Izuzeće od odgovornosti

Sajt koristite na sopstveni rizik. Super Prostor nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu, koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja, uključujući sadržaj koji pripada trećim licima koja se na sajtu oglašavaju.

Informacije date na ovom sajtu ne mogu se tumačiti kao saveti za donošenje odluka bilo koje vrste, niti kao ponuda koja bi na bilo koji način obavezivala Super Prostor.

Super Prostor preduzima sve razumne mere da osigura bezbednost, preciznost i performanse ovog sajta, ali ne garantuje da će sajt biti 100% bezbedan, bez grešaka i bez prekida usluge.

Politika privatnosti

Super Prostor čuva privatnost svih korisnika sajta i štiti njihove lične podatke.

Informacije do kojih dođemo o korisnicima ne koriste se radi lične identifikacije, već za potrebe merenja broja poseta i slične statističke informacije, a u cilju poboljšanja kvaliteta usluge.

Email adresa, ime korisnika ili druge lične informacije biće prikupljane isključivo uz eksplicitnu saglasnost korisnika, uz mogućnost korisnika da u bilo kom momentu zatraži brisanje takvih informacija iz baze podataka sajta, kao i da zatraži da više ne bude kontaktiran u budućnosti.

SuperProstor može prikupljati informacije o korisnicima od trećih strana (npr. platforme poput Google, Facebook, LinkedIn), i to onda kada korisnici eksplicitno dozvole takvim platformama da podele informacije sa nama, odnosno ako se korisnici registruju ili prijavljuju na svoj SuperProstor nalog koristeći neku od ovih platformi. Te informacije uključuju one informacije o vašem profilu koje su neophodne za identifikaciju korisnika (npr. ime, email adresa).

Informacijama koje posedujemo o korisnicima mogu pristupiti naši zaposleni, državni organi, naši pravni sledbenici i treća lica angažovana da obrađuju podatke u naše ime u gore navedene svrhe ili druge svrhe za koje je korisnik dao odobrenje. Super Prostor neće, osim uz prethodno odobrenje korisnika ili ako to zakon nalaže, učiniti dostupnim niti distribuirati lične podatke korisnika.

Maloletna lica moraju imati dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam daju informacije o sebi.

Kolačići

Super Prostor koristi kolačiće (browser cookies) u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva korisnicima sajta, za održavanje aktivnim sesije prijavljenih korisnika i za potrebe kvalitativne i kvantitativne analize korišćenja sajta.

U slučaju da korisnik želi da izbriše kolačiće ovog sajta, može to učiniti u svom web pretraživaču (browseru).