Fasadni sistemi

Najbolji fasadni sistemi ističu se estetikom i performansama. Pružiće odličnu tolotnu izolaciju, smanjujući troškove grejanja i hlađenja, i doprineti kvalitetu i udobnosti boravka u prostoru.

Larcore

Tehnomarket

Vrste fasadnih sistema u savremenoj arhitekturi

Različiti tipovi fasadnih sistema ispunjavaju specifične kriterijume performansi i dizajna, te nude niz karakteristika i prednosti koje ih čine sastavnim delom savremene arhitekture. Zid-zavesa je naziv za fasadu koja je pričvrćena za primarnu konstrukciju sa spoljne strane objekta, a sastoji se od lakih aluminijumskih ili čeličnih profila i ispune od staklo paketa ili različitih vrsta panela (termo, solarnih, poluprovidnih ili led panela). Fasadni sistemi se kombinuju sa odgovarajućim prozorima, spoljnim vratima i kliznim sistemima i koriste se, kako u privatnim kućama i vilama, tako i na fasadama poslovno-komercijalnih objekata.

Funkcija

Zid-zavese poput jedara prenose sile vetra i opterećenje od sopstvene težine na primarnu konstrukciju objekta. Pored estetike, funkcija zid zavesa je da spreči sve negativne uticaje na objektat i njegove korisnike, poput buke, produvavanja, ulaska vode, prevelike količine sunčeve svetlosti i slično. 

Savremene staklene fasade se dele na:

  • Element fasade

  • Kontinualne fasade

Element fasade

Element fasade sastoje se od pojedinačnih elemenata - modula, koji su prefabrikovani u radionicama i dopremljeni na gradilište spremni za montažu. Ovakav proces omogućava izradu staklenim elemenata po meri. Njihova montaža se vrši bez potrebe postavljanja skela, što umanjuje troškove i vreme rada na gradilištu. Spremni elementi se podižu pomoću krana i fiksiraju se na prethodno postavljene nosaće. Prednost element fasade u odnosu na druge tipove je ta što je omogućeno pomeranje elemenata od oko 1 centimetra, što je izuzetno važno za građevine u seizmički aktivnim područjima. 

Prednost u proizvodnji 

Kompletna proizvodnja se obavlja u radionici. Element je napravljen i zastakljen u idealnim uslovima bez spoljnih uticaja. On se vrlo brzo montira na gradilištu i za to su najčešće potrebna 3-4 radnika. Skela nije potrebna. Montaža iz unutrašnjosti zgrade je mnogo lakša i bezbednija.

Prednost u eksplotaciji

Ove fasade su fleksibilnije u preuzimanju vertikanih i horizontalnih sila. Otpornije su i u vanrednim situacijama kao što su zemljotresi ili orkanski vetrovi, jer svaki element odvojeno radi za sebe. Kod element fasada nema prenosa udarne buke sa sprata na sprat ili iz prostorije u prostoriju, kao što to može da bude slučaj kod kontinualnih fasada.

Ograničenja

Radionica gde se proizvodi element fasada mora biti opremljena kranskom stazom i dizalicom. Transport gotovih elemenata do gradilišta je skuplji u odnosu na druge fasadne sisteme, a na gradilištu je neophodna upotreba dizalice ili mobilnog lifta za ugradnju gotovog elementa.

Kontinualne fasade 

Kontinualne fasade su samonosive, potpuno zastakljene, toplotno izolovane fasadne konstrukcije od vertikalnih i horizontalnih aluminijskih profila. Staklo se kod njih ugrađuje naknadno na objektu, sa spoljne strane. Kontinualne fasade se popularno zovu „stik“ ili „fasade za skele“. 

Prednosti 

Fleksibilne su u smislu da omogućavaju naknadno rešavanje detalja i ispravljanje grešaka na samom gradilištu. Ovaj tip fasade je ekonomičan, jednostavno i brzo se montira, te je čest izbor arhitekata ili investitora.  

Ograničenja

Veliki deo montaže vrši se direktno na gradilištu i umnogome zavisi od vremenskih uticaja. Montiraju se uvek sa spoljne strane objekta, kao i staklo. Montaža bez gradilišne skele je nemoguća.

Kontinualne fasade se dele na:

  • Fasade sa kapom i potkapom

  • Polustrukturalne fasade

  • Strukturalne fasade

Kontinualne fasade sa kapom i potkapom 

Vidna spoljna širina profila je 50 mm, 55 mm ili 60 mm, dok su dubine profila različite. PVC izolator i staklo se ugrađuju sa spoljašnje strane. Prepoznaje se po rasteru vidnih vertikalnih i horizontalnih aluminijumskih profila pomenutih širina. U rasterska polja su najčešće vidno ubačeni okviri prozora sa krilima prozora. Karakteriše ih široka paleta osnovnih profila, način otvaranja prozora, kao i veliki izbor pokrivnih kapa.

Polustrukturalna fasada

Ovo je sistem fasada kod kojih tanki aluminijumski profili – ramovi, drže staklo. Širina profila je minimalna, te fasada i dalje ima elegantan izgled. Prozori se po izgledu ne razlikuju od fiksnih i parapetnih delova fasade, i otvaraju se vertikalno ka spolja, oko gornje horizontalne ose. 

Strukturalna fasada

Pod pojmom strukturalna fasada podrazumeva se noseća aluminijumska konstrukcija pokrivena staklenim platnima, koja su silikonskim lepkom i spojnim elementima vezana za aluminijumske profile. Karakterišu je uske vertikalne i horizontalne silikonske fuge širine 20mm. Kod nekih proizvođača ove fuge mogu biti i od EPDM guma, ali takve fasade onda imaju ograničenu visinu.

Karakteristike i predenosti fasadnih sistema

Sistemi fasada u vidu zid-zavesa popularan su izbor za moderne objekte, jer nude niz pogodnosti poput velike količine prirodne svetlosti, bolje vizure i povezanost sa spoljašnjim ambijentom, te stvaraju savremeni izgled dok obezbeđuju odličnu energetsku efikasnost i otpornost na vremenske uslove. 

Evo pregleda nekih od karakteristika i prednosti staklenih fasadnih sistema:

Više prirodne svetlosti

Stakleni fasadni sistemi omogućavaju veliki dotok prirodne svetlosti u enterijer, čineći unutrašnjost vizuelno većom i svetlijom. Samim tim pružaju i bolju vizuru ka spolja, odnosno povezanost enterijera i eksterijera, što kod ljudi stvara osećaj slobode i utisak prostranosti ambijenta. 

Energetska efikasnost

Stakleni fasadni sistemi mogu se kretati od jednoslojnih do trostrukih sistema zastakljivanja, omogućavajući visoku energetsku efikasnost. Kreiranjem sistema koji zadržava toplotu tokom zime ili odbija toplotu leti, arhitekte mogu optimizovati energetsku efikasnost zgrade i smanjiti utrošak struje. Takođe, neke fasade podržavaju integrisanje sistema automatske kontrole ventilacije ili električne komponente za zaštitu od sunca. 

Izolacija i otpornost 

Fasadni sistemi sa dva ili tri sloja stakla omogućavaju izuzetnu izolaciju od buke, toplote/hladnoće i otpornost na vetar, požar, seizmičke potrese i drugo. Za izradu fasadnih komponenti koriste se materijali otporni na vremenske uslove, temperaturne razlike, buđ, i vodootporne zaštitne trake koje sprečavaju prodor vode i vlage. 

Integrisanje prozora različitih tipova

Za otvarajuća polja na fasadama mogu se koristiti posebno dizajnirani fasadni prozorski otvori različitih tipova. Oni se razlikuju prema načinu otvaranja i mogu biti okretno-nagibni, nagibni prema unutra ili prema spolja, sa paralelnim otvaranjem i krovni prozori. Odabir tipa zavisiće od vrste fasadnog sistema koji je primenjen. 

Održavanje

Staklo se generalno lako održava. U slučaju razbijanja, ovi sistemi omogućavaju relativno laku zamenu oštećenog panela. Kod nekih sistema moguća je i integracija sistema suvog vazduha između dva sloja stakla, koji sprečava unutrašnju kondenzaciju i prljanje, čime je olakšano njihovo održavanje.

Estetika

Zastakljivanje poboljšava izgled i funkcionalnost prostora kroz elemente dizajna kao što su nijansiranje, refleksivnost, neprozirnost uz pomoć različitih filtera i premaza. Prilagodljiv dizajn pruža slobodu arhitektama prilikom projektovanja, a fasadni sistemi omogućavaju izvođenje nepravilnih ili sferičnih oblika od stakla.