Spoljna vrata

Sistemi aluminijumskih spoljnih vrata dolaze u različitim stilskim varijantama. Dizajnirani su u skladu sa najvišim standardima kvaliteta u industriji i njihova bezbednosno-tehnička svojstva obezbeđuju visoku energetsku efikasnost, zaštitu od provale, jednostavno održavanje i dugovečnost.

Tipovi spoljnih vrata

Spoljna vrata podrazumevaju različite tipove vrata koja dele unutrašnji od spoljašnjeg prostora, a koja nisu nužno uvek reprezentativni prolazi ka eksterijeru. U zavisnosti od namene, razlikuje se nekoliko osnovnih tipova spoljnih vrata, a upravo njihova namena i pozicija u prostoru uticaće na estetiku samih vrata. 

  • Balkonska i dvorišna vrata – predstavljaju važan element svakog doma, ali i poslovno-komercijalnog prostora koji ima izlaz na terase, balkone ili dvorišta. Zbog toga što su ključna veza enterijera i eksterijera, i vidljiva i dominantna s obe strane poput prozora, na fasadi i unutra, njihov dizajn treba ispunjavati estetske norme i pratiti izgled celokupnog prostora. Pored toga, treba da ispunjavaju bezbedonosne i funkcionalne aspekte. Najčešće se izrađuju u kombinaciji nekoliko slojeva stakla i metalnih okvira.

  • Vrata u slučaju opasnosti – ova vrata otporna su na provalu, vatru, metke i druge vidove opasnosti i postavljaju se u stambenim zgradama, različitim poslovnim i javnim objektima, poput škola, bolnica, tržnih centara. S obzirom na njihovu funkciju zaštite, dizajn ovih vrata mora da prati i ispunjava standardne norme bezbednosti. To podrazumeva upotrebu određenih otpornijih materijala, kao i posebne mehanizme otvaranja, zatvaranja i zaključavanja.

  • Sporedna vrata – mogu se sresti u različitim privatnim i javnim objektima, i predstavljaju sporedne prolaze ka eksterijeru, neretko skrivene u odnosu na glavne prostore. Njihov dizajn može variati u zavisnosti od dizajna neposrednog okruženja, pozicije, namene i slično.

Koje kriterijume treba da ispune spoljašnja vrata?

Prilikom izrade i realizacije projekta arhitekta će na osnovu potreba i želja klijenta uvek odabrati kvalitetna spoljna vrata, koja će ispunjavati sve neophodne kriterijume.

  • Bezbednost: Spoljna vrata treba da pružaju visok nivo bezbednosti kako bi zaštitila prostor od neovlašćenog pristupa i provala. Otpornost na provaljivanje, pouzdan mehanizam za zaključavanje i kvalitetni materijali od presudnog su značaja za osećaj sigurnosti.

  • Otpornost: Vrata treba da budu izrađena od najkvalitetnijih materijala i sistema zatvaranja, kako bi bila otporna na vatru, vodu, koroziju, različite atmosferske uticaje, jake udarce i drugo.

  • Estetika: Izgled spoljnih vrata može igrati važnu ulogu u stvaranju prvog utiska o objektu, u zavisnosti od njihove pozicije i namene. Različiti stilovi, materijali i dizajni omogućavaju prilagođavanje vrata arhitekturi prostora i ličnom stilu vlasnika.

  • Funkcionalnost: Spoljna vrata treba da budu praktična i lako upotrebljiva. Važno je da se lako otvaraju i zatvaraju, da pružaju dobru izolaciju od buke i temperature, kao i da omogućavaju nesmetan protok ljudi ili robe.

Različiti tipovi otvaranja spoljnih vrata

Standardna vrata – podrazumevaju prisustvo skrivenih ili vidljivih šarki sa strane, kao i različitih brava i mehanizama za zaključavanje, a mogu se otvarati ka unutra ili ka spolja. 

Pivot vrata – uglavnom su velikih dimenzija i otvaraju se drugačije od standardnih. Kod njih šarke nisu vidljive i nalaze na vrhu i dnu krila i štoka, tako da se otvaraju oko vertikalne ose šarki, čime se šarke oslobađaju pritiska težine celog krila vrata.

Harmonika vrata – krila su međusobno povezana, te prilikom otvaranja zauzimaju malo prostora, dok omogućavaju potpuni panoramski pogled. Pogodna su za zastakljivanje terasa ili za prostrane balkone i dvorišta.