Izgradnjom poslovne zgrade Kula 2 u okviru poslovnog kompleksa Ušće, objedinjen je zamišljeni arhitektonsko-urbanistički koncept, na osnovu kog su prethodno izgrađeni poslovni objekat Kula 1 i tržni centar Ušće.

Kula 2 nalazi se na ušću Save u Dunav, sa novobeogradske strane, na lokaciji sa kvalitetnom saobraćajnom infrastrukturom, koja je vizuelno povezana sa obalama reka, parkovima i značajnim objektima u neposrednom okruženju, kao što su Muzej savremene umetnosti, Kalemegdanska tvrđava itd.