Kuća u Bigovu

Pošalji upit

Pad terena i zatečene visinske razlike na lokaciji, kao i neophodnost povezivanja novih objekata sa postojećom kućom, uticali su na projektovanje ovog kompleksa, kako u vidu sadržaja objekta tako i u uređenju dvorišnih površina.

Rezultat je prostorni sklop čiju kompoziciju u najznačajnijoj meri definišu pročelja fasada objekta i potpornih zidova, izvedenih kao sklop kaskadno postavljenih etaža objekta i podužnih potpornih zidova. Najveći izazov u projektovanju bio je stvaranje harmonične celine koju čine tri objekta, prateći njihove visinske kvote. Kao rešenje, ovi objekti, koji funkcionišu kao zasebne funkcionalne jedinice, međusobno su povezani platoima, stepeništima i stazama. Glavni nivoi dvorišta definisani su primarnim potpornim zidovima, dok su dvorišni međuprostori i pešačko kretanje definisani sekundarnim potpornim zidovima.

Proizvodi u ovom projektu

Na projektu učestvovali

Biro VIA

Alukoenigstahl

Tehnomarket

Biro VIA: drugi projekti