Pritisnite i podignite poklopac, uključite se i onda lagano zatvorite. Zvuči jednostavno, baš zato što to i jeste. Ideja je da utičnice uvek budu ispod stola i da poklopac, u oba slučaja, kada je uređaj u upotrebi i kada nije, bude zatvoren.

Ne samo da su utičnice uvek ispod stola, gde se ne vide, već se na pritisak i pojavljuju kada su potrebne.

Idealan je za kancelarijske i za stolove u pregovaračkim zonama, kao i za viseće delove kuhinja.

Napon: 100-250 V max

Struja: 16 A max