Pritisnite, uključite se i zatvorite.
Ideja je da poklopac, u oba slučaja, i kada je uređaj u upotrebi i kada nije, bude zatvoren. Zato što poklopac zaklanja i štiti. Zato što je lep. I zato što može da bude u boji u kojoj želite. I što omogućava da sav višak kablova sa stola gurnete kroz otvor ispod.
FlipUp može biti od 3 do 7 modula.

Napon: 100-250 V max
Struja: 16 A max