Skoro u potpunosti je u ravni sa stolom, a utičnice su pod blagim nagibom okrenute prema tebi, što pruža veću lakoću priključivanja mobilnih uređaja.

Poklopac uređaja ima funkciju zaštite utičnica od spoljnih uticaja, prosutih tečnosti i prašine, ostaje u položaju dokle ste ga otvorili. Kada ga zatvorite, potpuno se uklapa u radnu površinu, čime ona ponovo postaje ravna i slobodna za korišćenje u druge svrhe.

Napon: 100-250 V max

Struja: 16 A max

Projekti koji koriste ovaj proizvod