B11 je mladi kolektiv arhitekata i dizajnera, koji od 2021. godine rade u oblasti arhitektonskog projektovanja i dizajna enterijera na komercijalnim i rezidencijalnim projektima.

Naš proces projektovanja bazira se na izrazito racionalnom pristupu organizaciji prostora uz inovativnu interpretaciju savremenog dizajna.