Poklopac zaklanja i štiti utičnice od spoljnih uticaja. Kretanje poklopca je 180 stepeni. Kada je otvoren, leđima je potpuno oslonjen na površinu, tako da najmanje smeta korisniku. Uređaj se montira sa prednje strane, što omogućava njegovo postavljanje na mestima gde nije moguće ugraditi druge uređaje.
SlimCover može biti od 2 do 6 modula.

Napon: 100-250 V max
Struja: 16 A max