Kada nam je potreban pristup kablovima za povezivanje na ekran, projektor ili internet. Kada su nam potrebne dodatne utičnice za napajanje ili punjenje baterija. Kada nam je potreban pristup sa gornje strane stola ka spremištu u korpi ispod stola.

I stolovi u salama za sastanke imaju svoja vratanca koja omogućavaju pristup dodatnoj energiji ispod stola.