Kompakt je namenjen za priključivanje stacionarnih i mobilnih uređaja. I dalje jedinstven na tržištu. Sa gornje strane stola, Kompakt i KompaktS su istovetni, razlika je što Kompakt, pored svega navedenog, sadrži i dvostruko više utičnica ispod stola za povezivanje stacionarnih uređaja na napajanje.
Kompakt može biti od 2 do 7 modula.

Napon: 100-250 V max
Struja: 16 A max