Minimalna dubina. Minimum linija. Kada je važno da proizvod zauzima što manje prostora ispod površine, posebno u delovima nameštaja sa fiokama, noćnim ormarićima ili kuhinjskim ostrvima. Vodili smo računa da uvod kabla bude tako konstruisan da ne zauzima dodatan prostor ispod. 
Dubina uređaja je jednaka debljini kuhinjske radne ploče od 40mm.
SlimFrame može biti od 2 do 7 modula.

Napon: 100-250 V max
Struja: 16 A max