Objekat je projektovan na terenu znatnog nagiba, sa orijentacijama svih apartmana prema Tivatskom zalivu. Objekat je jednostavne forme, kubičan, sa povučenim potkrovljem drugačije materijalizacije. 

Glavni dio objekta je pretežno bijele boje sa velikim otvorima i terasama. Drugi sprat tretiran je kao posebna cjelina, kako formom tako i materijalizacijom. Ovim kontrastom postiglo se naglašavanje volumena objekta, dok se odabirom neutralnih i nenametljivih tonova doprinjelo boljem uklapanju objekta u okruženje.