Apartmanski objekat „Eva Residence”

Pošalji upit

Objekat je projektovan na terenu znatnog nagiba, sa orijentacijama svih apartmana prema Tivatskom zalivu. Zgrada je jednostavne forme, kubična, sa povučenim spratom drugačije materijalizacije. 

Glavni dio objekta je pretežno bijele boje sa velikim otvorima i terasama. Drugi sprat tretiran je kao posebna cjelina, kako formom tako i materijalizacijom. Ovim kontrastom postiglo se naglašavanje volumena objekta, dok se odabirom neutralnih i nenametljivih tonova doprinjelo boljem uklapanju objekta u okruženje. 

Na projektu učestvovali

AIM studio

AIM studio: drugi projekti