Višeporodično stanovanje CU

Pošalji upit

Arhitekti biroa KontraStudio projektovali su stambenu zgradu CU u centralnom gradskom tkivu Niša, maksimalno koristeći uslove lokacije i potencijale koje pruža njena ugaona orijentacija i otvorenost na tri strane.

Ovakvim pristupom postignuto je da se uobičajeni volumen stambene zgrade raščlani, i na taj način dobije na većoj funkcionalnosti i neobičnom obliku objekta. Naglašena dinamika oblika ostvarena je oduzimanjem ugaonog vertikalnog dela osnovnog volumena, čime je ispred ulaza u zgradu dobijen otvoren prostor parcele, pretvoren u mali prilazni trg sa zelenilom.

Na projektu učestvovali

KontraStudio

KontraStudio: drugi projekti