Vila TLS

Pošalji upit

Projekat rezidencijalne porodične vile u Beogadu realizovan je tako da odgovori na kompleksne zahteve i očekivanja klijenta, istovremeno odražavajući ideju arhitekte da, uprkos masivnom gabaritu objekta, on neće osvojiti okolni prostor i time zatvoriti vizure susednim objektima. To je postignuto korišćenjem prirodnog pada terena, te dominantno horizontalnom strukturom kuće i blagim bočnim otvaranjem i povlačenjem spratova.

Glavni ulaz u vilu je na višoj koti, te sa ulične strane izdvajaju prizemlje sa prilazom za automobile, manja ozelenjena površina i dva uvučena sprata sa terasom i malom krovnom baštom. Volumen objekta, koji deluje masivno zbog upotrebe kamena na celoj fasadi, ublažen je zaobljenim formama koje su dobijene finim brušenjem blokova travertina. Fasada je sa ulične strane zatvorenija, a ove svetle oble kamene forme suprotstavljene su strogim vertikalnim linijama pergola, brisoleja i prozorskih otvora od tamnog metala. Pored smene svetlih i tamnih tonova, dinamika fasade se ogleda i u kontrastu materijala, odnosno kamenih i staklenih površina.

Proizvodi u ovom projektu

Zavese

Trend

Draperije

Trend

Na projektu učestvovali

Mapa Architects

Trend

Reynaers Aluminium

NITEA

Mapa Architects: drugi projekti