Ambar Trnava

Pošalji upit

Stari ambar u Donjoj Trnavi, koji je pre više od tri decenije neadekvatno prepokriven i nadograđen, ovom prilikom je revitalizovan i rekomponovan. On je rekonstrukcijom reinterpretiran na savremeni način. 

Bez suštinskih izmena u dizajnu, uz korišćenje standardnih osnovnih gradivnih materijala, ambar je dobio novu strukturu i nove sadržaje, unapređen je njegov stari izraz, čime je dobio novu vrednost.

Na projektu učestvovali

Mapa Architects

Mapa Architects: drugi projekti