Vila u Istri

Pošalji upit

Kao odgovor na specifičnost lokacije i zahtev investitora za većim brojem apartmana iste orijentacije, nastao je objekat izdužene, linearne strukture, koji se sastoji od boksova isprepletenih tako da formiraju trem ispod sprata i pojas unutrašnjeg dvorišta. Parcela je po dužoj strani okrenuta ka jugu, dok je vila prednjom stranom orijentisana ka pogledu, a zadnjom stranom ka severu, zauzimajući idealnu poziciju i orijentaciju.

Topografija lokacije i oblik parcele uslovili su koncept projekta. Tako je bilo neophodno izvršiti usecanje vile u brdo da bi se umetnulo prizemlje. Ono je formirano i ograđeno kamenim zidom izgrađenim od prepakovanog kamena stare kuće koja se nalazila na parceli, u skladu sa duhom mesta i njegovog bogatog nasleđa.

Na projektu učestvovali

Mapa Architects

Mapa Architects: drugi projekti