Prva zatvorena pijaca u Beogradu, pijaca Palilula, nastala je kao odgovor na potrebe tržišta. Ističe se po načinu na koji su kombinovani tradicionalna funkcija pijace sa prodavnicama hrane, restoranima, supermaketom i podzemnim parkingom. 

Na projektovanje objekta uticali su oblik parcele, denivelacija terena i urbanistički parametri. Pijaca je trougaone forme i specifične spoljašnjosti, koju određuju jasna geometrija i materijalizacija krova, kao i visina i volumen unutrašnjosti.