Geološka morfologija i pejzaž planine Rtanj, gde se nalazi ovaj hotel, bili su inspiracija za arhitekte, koje su projektom želele da prikažu i sile koje su uticale na područje. Tako se i ovaj hotelski kompleks može posmatrati kao tenzioni odnos između masivnih gabarita objekta, u skladu sa geomorfologijom, i oslobođene, fasetirane strukture krovne površine.

U kombinaciji sa kamenom, kao svojevrsna simfonija arhitektonskih elemenata, čitava kompozicija ne oponaša formacije stena iz okruženja, ali poseduje istovetan tektonski impuls.