Profesionalni fasadni sistem sa termoizolacionom pločom od kamene vune
- Odlična paropropusnost fasadnog sistema
- Odličan odnos cene i kvaliteta
- Dugotrajnost i garancija sistema

Elementi sistema:
- NivoFix
- ProContact
- StarTex
- UniPrimer
- SilikatTop
- Fasadni pribor

Opcija završnog sloja:
- NanoporTop
- StarTop
- PuraTop
- SilikonTop