Fasadni sistem sa OpenTherm termoizolacionom pločom
- Kontinuirana paropropusnost fasadnog sistema
- Odlična termička svojstva
- Dugotrajnost i garancija sistema

Elementi sistema:
- OpenContact
- StarTex
- PremiumPrimer
- NanoporTop
- Fasadni pribor