Premium fasadni sistem sa termoizolacionom pločom od kamene vune
- Odlična paropropusnost fasadnog sistema
- Elementi sistema premium kvaliteta
- Dugotrajnost i garancija sistema

Elementi sistema:
- StarContact White
- StarTex
- PremiumPrimer
- NanoporTop
- Fasadni pribor

Opcije završnog sloja:
- StarTop
- PuraTop