Gerontološki centar u Valjevu

Pošalji upit

Ustanova je namenjena za smeštaj i negu odraslih i starih lica po principu gerontološkog centra. Takođe, deo objekta funkcioniše kao dnevni centar za korisnike usluga socijalne zaštite. U odvojenom objektu projektovano je prihvatilište.

Morfologija terena i vrlo dominantna dispozicija objekta na lokaciji stvorili su uslove za formiranje nekoliko karakterističnih celina. Tako je sa severne strane projektovana ulazna zona u dnevni centar, sa parkingom za posetioce, koja se direktno nadovezuje na pristupnu saobraćajnicu. Sa istočne strane organizovan je ekonomski blok sa delom smeštajnog bloka, koji se ekonomskom saobraćajnicom nadovezuje na pristupnu saobraćajnicu. Sa jugoistočne strane nalazi se glavni smeštajni korpus sa platoom - baštom, za dnevni boravak korisnika u prirodi. Sa iste strane smeštena su dva ulaza - jedan vodi direktno u smeštajni blok, dok je drugi ulaz administracije, kao i pristup višefunkcionalnoj sali u prizemlju, namenjenoj domu za stare i korisnicima dnevnog centra.

Proizvodi u ovom projektu

Na projektu učestvovali

SADA

Baumit

SADA: drugi projekti