Baumit CeramicSistem

Premium fasadni sistem za teške fasadne obloge
- Inovativni sistem sa garancijom
- Fasadna mrežica pojačane gustine
- Smernice za izvošenje CeramicSistema

Elementi sistema:
- ProContact 
- CeramicTex
- FlexTop
- Fasadni pribor