Rekonstrukcija nacionalnog restorana „Sočica”

Pošalji upit

Projekat je uključivao rekonstrukciju etno restorana izgrađenog u tradicionalnom stilu, od tradicionalnih materijala. Izvršena je restauracija kamene fasade, adaptacija krova, kao i kompletan redizajn kaskadnih terasa. 

Novi dizajn objekta uključivao je i projekat enterijera. Primenjen je moderni pristup, uz poštovanje istorijskog nasleđa restorana i upotrebu tradicionalnih materijala. Korišćeni su etno detalji, kao obeležje pivskog kulturnog nasleđa. Kaskadne terase prate liniju terena, pružajući pogled na Pivske planine i jezero.

Na projektu učestvovali

AIM studio

AIM studio: drugi projekti