Objekat se nalazi na južnoj padini Lekinog brda, gde preovlađuju novije stambene zgrade, uz manje objekte individualnog stanovanja.

Projektovana tako da se uklapa u okruženje, ova slobodnostojeća betonska kuća je razuđene pravougaone osnove, poluatrijumskog tipa, tako da su svi prostori orijentisani ka dvorištu, koje sa druge strane okružuju visoki četinari.