Izvršena je intervencija na postojećem objektu, smeštenom u dnu parcele površine 220m2. S obzirom na lokaciju, specifičnu po malim parcelama i velikoj gustini izgrađenosti, dograđena kuća organizovana je po vertikali, sa dvostranom orijentacijom ka unutrašnjem dvorištu i ulici.

Objekti zauzimaju polovinu parcele, dok se u preostalom delu nalaze zajedničko dvorište sa zelenilom i pristupnim platoom i nezavisni ulazi za dve stambene jedinice. 

Proizvodi u ovom projektu