Škola u Novim Banovcima

Pošalji upit

Osnovna škola “Nikola Tesla” u Novim Banovcima sastoji se od tri zasebna, međusobno povezana objekta - postojećih objekata škole i fiskulturne sale, koji su ovim projektom rekonstruisani, i novoizgrađenog objekta škole, koji ih spaja.

Pozicija kompleksa značajno je uticala na idejno rešenje. S obzirom na to da se škola nalazi neposredno uz crkvu, sa kojom formira centar naselja, tema zajednice i okupljanja bila je ključna za ovaj projekat.

Na projektu učestvovali

SADA

SADA: drugi projekti