Osnovna i srednja škola u Priboju

Pošalji upit

Objekat, u kom se nalaze dve škole, OŠ “Desanka Maksimović” i Mašinsko-elektrotehnička škola “METŠ”, podvrgnut je obimnoj transformaciji, koja je podrazumevala njegovu energetsku sanaciju i unapređenje, adaptaciju i prilagođavanje savremenim metodama nastave. Renovirani su unutrašnji i spoljašnji prostori, škola je dobila novu fasadu i krov, a izgrađena je i nova fiskulturna sala na mestu nekadašnjih radionica, sa svlačionicama, sanitarnim čvorom i tuševima.

U okviru adaptacije unutrašnjeg prostora, deo tehničkih prostorija pretvoren je u sanitarni čvor sa toaletom za invalide i zasebnim muškim i ženskim toaletima (kako za učenike, tako i za profesore).

Na projektu učestvovali

SADA

SADA: drugi projekti