SUPERSYSTEM outdoor - potpuno drugačiji od standardnog sistema osvetljenja ovog tipa. Više svetlosnih tuba stvara jedinstvenu i prefinjenu svetiljku za spoljašnje prostore. Kao rezultat toga, spoljašnje osvetljenje dobija na vizuelnom kvalitetu, mogućnostima dizajna i preciznosti.

Maksimalno suzbijanje bljeska povećava vizuelni komfor i dobrobit korisnika u datom okruženju. Usmereno, pravilno dozirano svetlo takođe aktivno štiti od svetlosnog zagađenja. Sama svetiljka namerno ostaje skoro neprimetna kako bi akcenat ostao na dizajnu osvetljenja kroz sve aplikacije. Raspodela svetlosti vrši se na više zona različitih namena jer sistem tuba to čini mogućim.

Projekti koji koriste ovaj proizvod