Convert je modularan sistem za sedenje koji nudi razne mogućnosti slaganja kompozicija u prostoru. Izmenom pozicija sedećih modula, fiksnih naslona, ili onih s mehanizmom te platoa za odlaganje, dobijaju se razne kompozicione forme predviđene za privatne i javne prostore. U osnovi oblikovno diskretan sistem, koji kroz dispoziciju elemenata, odabirom materijala i nekoliko vrsta jastuka menja karakter i funkciju u zavisnosti od želje korisnika.

By SMPDO

Projekti koji koriste ovaj proizvod