Combine je sistem za sedenje redukovane forme karakterističnog iskošenja donjeg dela naslona. Zavisno o izboru drvenih ili metalnih nogu te opcionih jastuka, stil i kontekst upotrebe Combine sofe omogućavaju korisniku sopstvenu definiciju željenog karaktera iste.

By Numen / For Use

Projekti koji koriste ovaj proizvod