Identitet Segmenta izgrađen je kroz formu glavnog sastavnog elementa s karakterističnim osnovnim dvostranim kosinama na završecima pod uglom od 45 stepeni. Ovaj koncept otvara mogućnost sastavljanja raznolikih funkcionalnih, pa čak i nekonvencionalnih kompozicija u prostoru. Bezbrojne kombinacije baza i njihove permutacije zahvalan su otvoreni sistem kod projektovanja različitih situacija u ambijentu. Segment je dostupan kao jednosed, 2-sed, 3-sed, 4-sed, 5-sed, − ukratko, višebazni niz segmenata.

By Numen / For Use