Kada je reč o ljudskom životu, spašavanje prilikom kvarova ili otkaza sistema je od suštinskog značaja. Sigurnosno osvetljenje mora da radi u svakom trenutku i pouzdano. Ono mora da bude u skladu sa standardima kako bi se osigurala kontinuirana bezbednost ako dođe do bilo kakvih oštećenja.

Zato se svaka pojedinačna svetiljka detaljno pregleda u Zumtobelu i sertifikovana je od strane nezavisnih vlasti. Cilj je da se obezbedi dugoročni rad bez kvarova uz minimalno održavanje, u skladu sa širokom garancijom Zumtobela.