Villa Cliff

Pošalji upit

Villa Cliff nalazi se u ribarskom selu Pržno, na stenovitom delu obale, na terenu koji je svojom dužom stranom u nagibu prema moru. Ovakva lokacija i morfologija terena uslovili su linearno razvijanje objekta i njegovu funkcionalnu organizaciju na jednoj podzemnoj i dve nadzemne etaže.

Kako bi se iz svih prostora omogućio pogled na Stari grad, ostrvo Sveti Nikola i naselje Pržno, uz uživanje u zalasku sunca, vila je orijentisana u pravcu zapad-istok. Pozicionirana je tako da bude udaljena od saobraćajnice formiranjem zelene zone uz šetalište koje se proteže duž granice parcele i koje povezuje Stari grad sa Svetim Stefanom.

Na projektu učestvovali

Studio Synthesis

Studio Synthesis: drugi projekti