HUB Košuta

Pošalji upit

Nekadašnja upravna zgrada fabrike obuće ''Košuta” na Cetinju adaptirana je za potrebe Biznis inkubatora i Inovativnog centra, čija je delatnost u velikoj meri uticala na oblikovanje prostora.

Industrijski dizajn, svedene linije i pažljivo odabrana, jednostavna materijalizacija su osnovne karakteristike ove intervencije.

Na projektu učestvovali

Studio Synthesis

Studio Synthesis: drugi projekti