Chalet Jelovac

Pošalji upit

Ova porodična kuća za odmor i istraživački rad nalazi se na obodu šume Dulovine u Kolašinu, na nadmorskoj visini od hiljadu metara. Glavni cilj u projektu bilo je uspostavljanje vizuelnog jedinstva objekta sa prirodnim okruženjem i seoskim ambijentom.

Forma i materijalizacija kuće inspirisani su blago nagnutim plastom sena, koji se nalazio na obližnjoj padini. Svi drveni elementi na fasadi su izvorne boje, bez zaštitnih premaza, kako bi se s vremenom fasada, pod uticajem padavina i sunca, što bolje stopila sa okruženjem.

Na projektu učestvovali

Studio Synthesis

Sienersys

Studio Synthesis: drugi projekti