Zgrada je jednostavne forme kvadra, koji je podeljen atrijumom. Dinamika u njenom oblikovanju postignuta je dvema prostornim intervencijama: izdizanjem prizemlja u zoni ulaza i formiranjem arkade, čime je stvoren natkriveni plato i naglašen ulaz u objekat, kao i prosecanjem objekta po vertikali atrijumom.

Dinamika fasade ogleda se u smeni uokvirenih staklenih i svetlosivih površina, u nepravilnom rasteru.