Minimalistički tip staklene pregrade sa panoramskim doživljajem prostora. All-In-Glass stakleni zid karakteriše maksimalna preglednost i odsustvo vertikalnih aluminijumskih profila. Primenu nalazi u kancelarijama opšteg tipa i na javnim mestima gde diskrecija nije od presudne važnosti. Sistem dizajniran za maksimalnu visinu 3000 mm.

Benefiti: