Separe je sistem za apsorpciju zvuka i ograđivanje prostora koji omogućava kreaciju različitih prostora za sastanke, blisku saradnju, privatnost ili fokusiran rad. Ovaj modularni sistem unosi strukturu u otvorene prostore i procese interakcije koji se u njima događaju. Separe je lagan i autonoman, pogodan za široki spektar konfiguracija te lako prilagodljiv promenljivim uslovima i ličnim preferencijama. Modularnost Separea omogućava linearne, zakrivljene, ugaone ili kružne kompozicije s dve visine, a može se pružati u različitim smerovima zahvaljujući tri vrste spojnih profila s fleksibilnim spojevima.

By SMPDO