Simetria čiviluk

Pošalji upit

Naziv čiviluka ogleda se u simetričnoj formi modela, koja doprinosi praktičnosti spajanja konstrukcije. Gledajući iz različitih uglova, izgled čiviluka se menja iz statične, simetrične vizure do titrajuće forme. Ovim principom dobija se skulpturalni utisak samog modela u prostoru.

By Neisako

Varijacije

Projekti koji koriste ovaj proizvod

Indoor: srodni proizvodi

Prostoria

Prostoria, kompanija koja u svojoj ponudi već ima nove ikone, poput fotelje Polygon ili transformabilne sofe Revolve, primer je drugačijeg, takoreći tradicionalnijeg pristupa, zasnovanog na izrastanju iz lokalnih datosti i logičnog povezivanja svih aktera u procesu proizvodnje.